Et lån kan være nødvendigt som boligejer

Som boligejer vil der i de fleste tilfælde kunne opstå en hel række af forskellige udgifter, som ofte er naturligt forbundet med det at eje en bolig. I sådanne tilfælde er det helt almindeligt at vælge at låne penge. Har du også taget beslutningen om at låne penge for at kunne betale de udgifter, der er forbundet med din bolig, er det værd først at overveje, hvilken type af lån, du vil tage. Mens traditionelle banklån stadig er meget udbredte, er et populært alternativ kommet til over de seneste – nemlig de forskellige online lån. Flere og flere danskere vælger i dag online lån frem for traditionelle banklån, fordi disse lån er mere fleksible og væsentligt hurtigere at optage. Alligevel kan der være mange gode grunde til at vælge et banklån frem for et online lån. Et væsentligt argument kunne eksempelvis være de betydeligt lavere renter, der oftest er forbundet med banklån set i relation til de online lån.

Banklån – et paraplybegreb

Et banklån er egentlig et paraplybegreb for de forskellige typer af lån, man kan optage i banken. En af de fordele, som mange ser i forbindelse med online lån er, at det ved ansøgning om lånt ikke er påkrævet, at man skal specificere, hvad man agter at anvende det lånte beløb til. Dette er ikke tilfældet med banklån.

Overordnet set kan man sige, at der findes fire typer af banklån; billån, boliglån, forbrugslån og kassekredit. Fælles for disse lånetyper er altså, at de alle kan optages i banken, men de er forskellige hvad angår vilkår, kendetegn og formål. Det betyder, at det afhænger af, hvad du ønsker at låne penge til, hvilket lån du skal vælge. Ofte vil en bankrådgiver kunne hjælpe dig på vej til at vælge den lånetype, der er mest relevant i dit tilfælde, men det kan alligevel være rart på forhånd at vide lidt om, hvad de enkelte lånetyper indebærer. Laanekassen.dk skriver om banklån, realkreditlån og forbrugslån mv.hvis du har brug for yderligere informationer.

Lån til boligen

Er der tale om lån til boligen, vil der i de fleste tilfælde være tale om boliglån. Boliglån er ofte møntet på en af to typer af udgifter; udgifter til ny bolig eller udgifter til boligforbedring. Skal du enten købe ny bolig eller foretage ændringer på din nuværende, som kræver, at du låner penge, så er det denne type lån, du vil skulle tage.

I forbindelse med køb af ny bolig kan et boliglån hjælpe dig med at finansiere den del af købsprisen, som ikke kan finansieres gennem et realkreditlån – dvs. de resterende 20%, som lovmæssigt ikke kan dækkes af et realkreditinstitut.

De fleste som står med boligudgifter af den ene eller den anden type vælger altså at optage et boliglån. Skal du af en eller anden årsag optage et lån, hvor pengene ikke er møntet på noget bestemt, vil der være tale om et forbrugslån. Mange forbinder forbrugslån med de tidligere omtalte online lån, der er kommet til inden for de seneste år, men i realiteten står også mange banker bag forbrugslån.

Recommended For You

About the Author: admin